Overal bereikbaar als dat nodig is

De zorgmarkt maakt steeds meer gebruik van techniek om meer zorg met minder mensen te kunnen bieden. Bereikbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarom van levensbelang. SpeeQ maakt gebruik van bewezen communicatietechnologie om zo de veiligheid voor mensen te borgen en te vergroten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg.

Ik wil een communicatiesysteem dat me ondersteunt zodat ik meer tijd aan patienten kan geven.Wat levert SpeeQ?

Verpleegkundigen kunnen niet overal tegelijk zijn, maar ze willen wel bereikbaar zijn als dat nodig is.

SpeeQ levert betrouwbare verpleegoproepsystemen die bestaan uit:
• Oproep en indicatiesystemen (bij calamiteiten kunnen mensen contact maken)
• Omroepinstallaties (toespreken van mensen met spraakverstaanbaarheid)
• Intercomsystemen (verstaanbare spreek-luister verbindingen)
• Akoestische bewaking (oproepen door middel van audio- en geluidsdrempel bewaking)
• Videotoezicht (direct zicht op incidenten en anticiperen bij noodsituaties)
• Meldingen naar een alarmserver en de mobiele communicatie

Intercom

CCTV

Omroep en Ontruiming

Verpleegoproep

Akoestische bewaking

Hoe zal de samenwerking verlopen en hoe werkt SpeeQ?